Make your own free website on Tripod.com
 

UNIT PENYAKIT BAWAAN VEKTOR PEJABAT KESIHATAN DAERAH PENDANG

 
KAWALAN DEMAM MALARIA

 
Objektif Khusus

1.

Mengurangkan morbiditi dan mortaliti penyakit yang disebabkan oleh Malaria

2.

Mencegah kedatangan semula Malaria ke kawasan dimana tiada kes tempatan

3.

Matlamat kadar insiden Malaria ialah tidak melebihi 1 kes/10,000 penduduk

4.

Mengurangkan kadar fataliti sehingga mencapai 0%
Strategi Khusus

1.

Membuat semakan semula klasifikasi kawasan berdasarkan maklumat semasa
kejadian kes

2.

Menilai semula aktiviti pengesanan kes secara aktif (ACD) apabila berlaku kes
Malaria dan pengesanan kes secara pasif (PSD) sesuai dengan masalah penyakit
Malaria di Daerah Pendang

3.

Diagnosa makmal secara pemeriksaan contoh darah dan teknik ujian saringan
cepat

4.

Pengurusan klinikal dijalankan di lapangan dan hospital melalui penggunaan
ubatan yang disyurkan dengan betul

5.

Kawalan penyakit melalui penyelidekan dan susulan kes

6.

Kawalan vektor dijalankan secara mikrostratifikasi kawasan,semburan kimia,
kaedah kawalan vektor kekal seperti aktiviti anti-larva

7.

Pengawasan entomologi melalui kajian taburan,kepadatan vektor dan perubahan
tabiat vektor

8.

Mendapatkan kerjasama bagi mengawal  penyakit di kalangan penduduk berisiko
tinggi.

BILANGAN
SELAID
DARAH
DIAMBIL
UNTUK
PENGESANAN
PARASIT
MALARIA

BILANGAN
KES
MALARIA
DI DAERAH
PENDANG


KES TAHUN
2000 & 2001
ADALAH
KES IMPOT