Make your own free website on Tripod.com
  ANDA AKAN DIDENDA JIKA DIDAPATI MEMBIAK NYAMUK AEDES DI KAWASAN RUMAH ANDA

 

 


 


 


- Jika didapati membiak nyamuk Aedes,pemilik rumah/premis boleh dikompoun serta merta
   tidak melebihi RM500.00 (Seksyen 25 Akta Pemusnah Serangga Pembawa Penyakit 1975
   (Pind.2000)
- Jika pemilik rumah/premis gagal membayar kompaun,seseorang boleh didenda mengikut 
   kesalahan seperti berikut:

   Kesalahan Pertama
   Denda tidak melebihi RM10,000 atau penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya
   sekali.(Seksyen 23(a) Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Pind.2000)

   Kesalahan Kedua
   Denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya
   sekali.(Seksyen 23(b) Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Pind.2000)

   Denda Harian
   Seseorang juga akan dikenakan denda harian tidak melebihi RM500 bagi setiap satu hari
   kesalahan itu diteruskan sehingga punca pembiakan dihapuskan
   (Seksyen 23(c) Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Pind.2000)